Algemene verkoopsvoorwaarden

Identiteit van de ondernemer

Carremax Rysseveldstraat 41 B-8840 Staden
Ondernemingsnummer: BE 0835-523-356

info@carremax.be
GSM-nummer : 0468/007 009
GSM bereikbaar van maandag t.e.m. vrijdag 9u-12u – 14u-17u

Definities

FLASH SALE
Een flash sale is een verkoop van tijdelijke duur. Meestal kan de koper het aangeboden goed kopen gedurende 1 week. Na 1 week wordt het goed niet meer aangeboden.
Begin- en eindtijd van de aanbieding worden meegedeeld.
Dit zijn meestal nieuwe producten die op de markt gebracht zijn die aan een dumpingprijs verkocht worden. Het aanbod is geldig voor het gewenste aantal m² of stuks.
Geen minimum hoeveelheid dient afgenomen te worden.
Alle gegevens m.b.t. het product worden tot in het detail meegedeeld: merk, serie, formaat, kenmerken… De tegels zitten verpakt in de originele dozen.

STOCK
Een stockverkoop is een bepaalde hoeveelheid van een bepaald goed dat nog beschikbaar is. Vb. 75m² van product A
169m² van product B
Hierbij heeft de klant de keuze hoeveel m² hij wenst aan te kopen. Wenst hij maar 15m² aan te kopen, dit is geen enkel probleem. De klant kan kiezen hoeveel m² of stuks hij wenst.
Niet alle gegevens m.b.t. het product kunnen tot in het detail worden meegedeeld. De beschikbare gegevens worden meegedeeld. Soms zitten de producten in de originele verpakking, soms ook niet.

LOT
Een lotverkoop is een restant van een product dat helemaal aangekocht dient te worden.
Meestal zijn dit kleine restanten van een bepaalde tegel, mozaïek.
vb. nog 5 vellen mozaïeken of 6m² van een wandtegel.
Hier heeft de klant geen keuze om te kiezen hoeveel m² hij wenst aan te kopen. Hij dient
het volledige lot aan te kopen.
Niet alle gegevens m.b.t. het product kunnen tot in het detail worden meegedeeld.
beschikbare gegevens worden meegedeeld.
Soms zitten de producten in de originele verpakking, soms ook niet.

Het is mogelijk om van alle categoriën een welbepaald product, samen aan te kopen.
Betaling goederen

De betaling dient volledig te gebeuren op voorhand.
Goederen worden pas geleverd van zodra alles betaald is.

Mogelijke betalingswijzen:

 • overschrijving
 • mastercard
 • VISA
 • Maestro
 • Ideal

Bankgegevens
Imtono bvba
rek.nummer: BE46 0016 3977 8936
BIC GEBABEBB
Bank: BNP Paribas Fortis
Wat is de juiste kostprijs van de artikelen?

Alle artikelen zijn inclusief B.T.W. De transportkosten zijn afhankelijk van het aankoopbedrag.
De transportkosten vindt u terug bij 5. transportkosten
Geschillen

Alle geschillen, voortvloeiend uit deze overeenkomst, waarop deze voorwaarden van
toepassing zijn, vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken te Kortrijk.

Maatschappelijke zetel Carremax

Carremax
Rysseveldstraat 41
8840 Staden
info@carremax.be

GSM-nummer: 0468/007 009
Geldigheidsduur aanbiedingen

FLASHSALES Hebben een geldigheidsduur van een week. De geldigheidsdatum staat
altijd vermeld bij de aanbieding van de flashsale.

STOCKVERKOOP aanbod is geldig zolang de voorraad strekt.

LOTEN aanbod is geldig zolang de voorraad strekt.
DE TE BESTELLEN HOEVEELHEID

FLASH SALE de bestelde hoeveelheid worden altijd afgerond naar volle dozen
met een aantal m² of aantal stuks/doos

STOCK de bestelde hoeveelheid wordt altijd afgerond naar volle dozen met
een aantal m² of een aantal stuks/doos

LOT de bestelde hoeveelheid staat vast. De klant dient het totaal aantal m²
of aantal stuks te bestellen en kan geen deel ervan bestellen.
WIE IS KLANT bij Carremax

1) Particulieren
2) Bedrijven

De stappen bij het aankoop van een goed.

Stap 1 invullen van het gewenste aantal m² of aantal dozen van dat bepaald goed
Stap 2 registratie identiteit klant
Stap 3 leveringsadres (volmachtformulier)
Stap 4 bevestiging juistheid gegevens en aankoop
Stap 5 betalingskeuze
Stap 6 Bevestiging betaling + ordernummer
Stap 7 Levering
Herroepingsrecht = bedenktijd

” De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de
aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalender-
dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed.”

De bedenktijd bedraagt 14 kalenderdagen (alle dagen, behalve zon- en feestdagen) vanaf de
dag die volgt op de levering van het goed. Dit is volgens de Europese richtlijn.
Voor het verstrijken van deze termijn, dient de klant te verwittigen dat hij de overeenkomst
wil opzeggen.
De kosten voor het terug ophalen van de goederen of voor het zelf versturen, is ten laste
van de klant, deze kosten komen overeen met de transportkosten die men betaald heeft.
Voor flash sales die gratis geleverd werden, is de kost voor het terug ophalen gelijk aan de kost
overeenkomstig het aankoopbedrag (zie transportkosten).
Goederen, worden na betaling van het transport en onderlinge afspraak omtrent
ophaaldatum, opgehaald.
De goederen dienen in goede staat (en oorspronkelijke staat: op palet en omgeven door folie)
terug bezorgd worden.
De klant krijgt zijn geld terug binnen 30 dagen na het inroepen van de bedenktijd.
Eenmaal tegels of ander aangekochte goederen, geplaatst zijn kunnen die geen oorzaak
meer vormen tot het indienen van klachten. Controleer altijd direct de ontvangen goederen!
Na het verstrijken van 14 kalenderdagen na levering, kunnen de goederen niet meer
geannuleerd worden. M.a.w. de koper is gebonden aan de goederen die hij
gekocht heeft.

Terugbetaling goederen bij bedenktijd

Voor een terugbetalingsaanvraag is, dienen onderstaande gegevens in acht genomen te
worden: * Carremax dient op de hoogte gebracht worden per mail of brief, binnen de
14 kalenderdagen na levering van de goederen.

 • De verpakking moet in de oorspronkelijke staat zijn.
 • Het product moet ongeschonden, ongeschonden en compleet zijn.
  Bij herroeping door de klant, zal de terugbetaling gebeuren binnen de 30 dagen na de dag
  van herroeping (de terugbetalingsaanvraag.)
  Indien de verpakking niet meer in dezelfde staat als bij levering, zal er slechts een percentage
  van het aankoopbedrag terug betaald worden.
  Aankoop van restanten of stock van derden

Daarbij dient onderstaande procedure in acht genomen te worden:

*Carrremax koopt en verkoopt enkel goederen in de oorspronkelijke verpakking.
Een deel van de tegels dienen in de originele verpakking te zitten.

 • De klant/professional stuurt een mail door met beschrijving van product volgens eisen
 • Carremax met beschrijving van: Merk, formaat (LxBxH), kleur,…
 • De klant/professional bezorgt foto’s volgens gewenst formaat en pixels.
 • De klant bezorgt Carremax een ingevulde lijst
 • Carremax laat de aangeboden goederen kostenloos ophalen.
 • Carremax laat de aangeboden goederen 6 maanden op de website staan. Indien ze tijdens
  deze 6 maanden niet verkocht worden, dan worden ze kostenloos terug geleverd bij de klant.
 • Van zodra de tegels verkocht worden, krijgt de klant in kwestie de overeengekomen som.
  Garantie

Alle materialen onder “flash sales” vallen onder de gebruikelijke fabrieksgaranties.
Indien een tegel een zichtbaar gebrek vertoont, mag hij in geen enkel geval geplaatst
worden. In dit geval, worden de tegels terug genomen met 2 mogelijkheden als compensatie:
A) Een ruil van dezelfde tegels
B) terugbetaling van het reeds betaalde bedrag mits teruggave van alle
bestelde goederen
De bedenktijd bedraagt 14 kalenderdagen (alle dagen, behalve zon- en feestdagen) vanaf de
dag die volgt op de levering van het goed. Dit is volgens de Europese richtlijn.
Voor het verstrijken van deze termijn, dient de klant te verwittigen dat hij de overeenkomst
wil opzeggen.
De kosten voor het terug ophalen van de goederen of voor het zelf versturen, is ten laste
van de klant, deze kosten komen overeen met de transportkosten die men betaald heeft.
Meeste vloeren zijn voor binnenbetegeling tenzij anders vermeld in de aanbiedingen.

Materialen

Gebroken tegels bij de levering/afhaling van uw bestelling dienen ons gemeld worden
binnen de 48 uren na het tijdstip van de levering.
Dit via mail: info@carremax.be

Op Gsm-nummer: (tijdens weekdagen) 0468 007 009 (van 9-12u en 14u-17u)

Kijk vooraleerst eens indien u de gebroken stukken niet kunt gebruiken voor het opstoppen
van de zijkanten van de te betegelen oppervlakte. Tegels moeten toch steeds in de hoeken
en/of zijkanten versneden worden.
Indien het niet mogelijk is om de gebroken stukken te gebruiken, dan kan Carremax
de gebroken stukken omruilen. Carremax haalt, volgens onderlinge afspraak,
de gebroken stukken op, samen met de verpakking waarin deze tegels zaten.
En brengt het aantal dozen mee volgens de gebroken hoeveelheden tegels.
Plaatsing = aanvaarding van tegels.
Een omruiling kan nooit gratis gebeuren zonder dat Carremax de gebroken tegels ontvangt!

Leveringen

 • In de prijs is enkel horizontaal transport voorzien op verharde ondergrond zo dicht
  mogelijk van de woning/gebouw.
 • Goederen worden nooit binnen geplaatst, enkel buiten.
 • De chauffeur verhandelt de goederen niet, de goederen worden gewoon afgezet
  op een normale plaats. Soms op een palet, soms niet.
 • Verticaal transport, leveringen op 1e of 2e verdiepingen kunnen nooit plaats vinden.
 • Goederen worden altijd geleverd op een plaats die gemakkelijk bereikbaar is
  voor zware vervoermiddelen met volle ladingen. Onze vrachtvoerders hebben
  de opdracht de verharde en goed berijdbare weg niet te verlaten.
  Wanneer zij dit toch doen is dit enkel en alleen op verzoek van de klant, om de
  materialen zo dicht mogelijk bij het werk te kunnen lossen en geschiedt dit
  volledig op de verantwoordelijkheid van de klant. Eventuele depannagekosten
  en nutteloos tijdverlies vallen steeds ten laste van de klant.
  Werkuren worden gefactureerd aan 40 Euro/uur.
  Evenals lostijden die langer dan 30 minuten bedragen, worden gefactureerd aan
  aan 40 Euro/uur.

Leveringen (vervolg)

 • Indien onze vrachtwagens op verzoek van de klant op een bepaalde plaats
  dienen te staan nemen wij geen verantwoordelijkheid wat betreft schade aan
  wegverhardingen, ondergrondse leidingen, putten, kunstwerken,…
  De klant is verantwoordelijk om voorzorgsmaatregelen te nemen om schade
  te voorkomen.
 • De klant is verantwoordelijk om maximale informatie aangaande ligging,
  adres lopsplaats en bereikbaarheid zwaar vervoer mee te delen en een
  voldoende en vlakke losplaats naast de rijbaan te voorzien.
 • Vanaf vertrek bij Carremax vertoeven de geloste goederen op de plaats van
  lossing op risico van de koper.
 • De opgegeven leveringstermijnen zijn louter indicatief. Een overschrijding van
  de opgegeven leveringstermijnen kan in geen geval aanleiding geven tot
  ontbinding van de overeenkomst en het opeisen van een schadevergoeding.
 • Indien de klant of aangestelde toch afwezig is op moment van leveren, dan geldt
  de leveringsbon van de vrachtwagenbestuurder of koerierdienst als geldig
  bewijs.
 • Indien de klant een deel van de levering ter plaatse weigert, dan wordt de
  volledige levering terug meegenomen.